Sopimuksen rikkominen ja sopimussakko

Sopimussakolla tarkoitetaan sopimukseen otettua ehtoa siitä, että sopimusta rikkonut osapuoli joutuu maksamaan toiselle osapuolelle tietyn korvauksen. Sopimukseen voidaan ottaa esimerkiksi ehto, jonka mukaan salassapitovelvollisuuden rikkoja on velvollinen maksamaan 20.000,00 euroa sen rikkomisesta.

Esimerkiksi yritysten välisiin sopimuksiin sovellettavaa selkeää erityislakia ei ole olemassa, vaan niissä noudatetaan sopimuksen ehtoja sekä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Jos sopimuksessa ei ole sovittu sopimussakosta, voi käydä niin, ettei sopimuksen rikkomisella ole rikkojalle käytännössä mitään negatiivisia vaikutuksia. Tältä voidaan välttyä ottamalla sopimukseen mukaan ehto sopimussakosta.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS