Avainhenkilön sitouttaminen yhtiöön

Avainhenkilön sitouttaminen toteutetaan useimmiten osakkaaksi kutsumalla, eli antamalla työntekijälle mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita. Osakkaaksi ottaminen voidaan toteuttaa myös siten, että jo olemassa olevat osakkeenomistajat myyvät osan omista osakkeistaan uudelle osakkaalle.

Jotta sitouttamistavoite saadaan toteutumaan, tulisi uuden osakkaan kanssa tehdä myös osakassopimus. Osakassopimuksella voidaan sopia osakkeenomistajan työntekovelvollisuudesta sekä siitä, miten osakkeet lunastetaan takaisin, jos osakas lopettaa työskentelyn yhtiössä. Myös osakassopimukseen otettu ehto sopimussakosta osakassopimuksen rikkojalle voi ohjata osakkaita toimimaan yhtiön haluamalla tavalla.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS