Valtakirja

Mikä on valtakirja?Valtakirja tarkoittaa asiakirjaa, jolla henkilö on valtuuttanut toisen henkilön tekemään sopimuksia ja oikeustoimia puolestaan. Valtuutus voi koskea yleisesti kaikkia oikeustoimia, tai se voi koskea vain tiettyä yksittäistä oikeustointa. Valtuutuksella ei ole pääsääntöisesti määrämuotoa, vaan sen voi tehdä esimerkiksi suullisesti. Valtuutus kannattaa kuitenkin aina tehdä valtakirjalla. Joissain laeissa tietyille valtuutuksille on asetettu muotoa koskevia […]

Valtakirja Lue lisää »