Eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta

Eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuus on yksittäisen kiinteistön omistussuhteisiin puuttuva keino, joka mahdollistaa erilaisiin kansallista turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin puuttumisen. Lain tavoitteena on luoda viranomaisille keinoja, joilla valtion kansallista turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin puututaan. Lisäksi tarkoituksena on parantaa valtion kansallista turvallisuutta turvallisuusviranomaisten tehtävien kannalta keskeisten toimipaikkojen ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevan kiinteän omaisuuden omistuksen ja hallintaoikeuden siirroissa sekä […]

Eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta Lue lisää »