kiinteistönkauppa

Kiinteistönkaupan kohdetta koskevat virhetyypit

Kiinteistönkaupan kohdetta koskevista virhetyypeistä on sääntelyä maakaaren (MK) 2 luvussa. Nämä kaupan kohdetta koskevat virhetyypit kiinteistön kaupassa ovat laatuvirhe, vallintavirhe sekä oikeudellinen virhe. Kiinteistönkaupassa myyjällä voi olla virhevastuu näiden virhetyyppien ilmaantuessa. Kiinteistökauppariidan tai asuntokauppariidan uhatessa ole yhteydessä lakimiehiimme! Laatuvirhe Laatuvirheellä (MK 2:17) tarkoitetaan sitä, että kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu. Tätä kriteeriä tulee ensisijaisesti […]

Kiinteistönkaupan kohdetta koskevat virhetyypit Lue lisää »

Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla

Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla säädetään laissa valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019). Laki mahdollistaa sen, että valtiolla on etuosto-oikeus maanpuolustuksellisesti strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Valtion käyttäessä etuosto-oikeuttaan, se tulee ostajan sijaan kiinteistö saajaksi kauppakirjassa sovituilla ehdoilla. Valtiolla on etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat tai joiden osa sijaitsee 1000 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoitukseen osoitetussa

Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla Lue lisää »