Osittainen lakiosa

Voiko lakiosaa vaatia vain osittain?

Lakiosaan oikeutettu rintaperillinen voi halutessaan vaatia vain osaa hänelle kuuluvasta lakiosasta. Perintöverotuksen kannalta tällöin on kyse ryhtymisestä ainoastaan vaaditun lakiosaan määrään, joten lakiosaan ryhtyjiä verotetaan ainoastaan siitä perinnön osasta, johon lakiosavaatimus on rajattu. Muusta perintöosuudesta verotetaan testamentinsaajia.

Edellytyksenä osittaiselle lakiosavaatimukselle kuitenkin on, ettei vaatimuksen esittävä rintaperillinen ole ryhtynyt perintöön.  Jos perillinen on esimerkiksi ensin vaatinut koko lakiosaansa, vaatimusta tulkitaan lähtökohtaisesti siten, että perillinen on ryhtynyt koko lakiosaansa. Myöhemmin tehty lakiosavaatimuksen rajaaminen ei enää muuta tilannetta eikä luopumista voi tehdä tehokkaasti myöhemmin rajaamalla vaatimuksen lakimääräistä lakiosaa pienempään euromäärään.

Osittaisen lakiosavaatimuksen veroseuraamukset

Osittainen lakiosa voi olla verotuksen kannalta järkevä ratkaisu esimerkiksi tilanteessa, jossa omaisuutta on testamentattu perinnönjättäjän rintaperillisten lapsille eli perinnönjättäjän lastenlapsille. Tällöin rintaperillisellä voi osana verosuunnittelua rajata lakiosavaatimuksensa koskemaan vain lakiosan verovapaata osaa. Tällöin osittaisesta lakiosasta ei mene lainkaan perintöveroa ja samalla testamentinsaajan verotettava perintöosuus pienenee hieman.

Kuten mainittu, lakiosaa vaatinutta rintaperillistä verotetaan ainoastaan siitä perinnön osasta, johon lakiosavaatimus on rajattu. Muusta perintöosuudesta verotetaan testamentinsaajia. Testamentinsaajalle ei kuitenkaan tule lahjaveroa lakimääräisen lakiosan ja vaaditun lakiosan välisestä erotuksesta.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS