Testamentin tiedoksianto ja vastaanottaminen

Testamentin tekijän kuoleman jälkeen testamentin vastaanottajan on annettava testamentti todisteellisesti tiedoksi perillisille, jos testamentin saaja aikoo vedota testamenttiin. Samalla perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksianto voidaan toimittaa esimerkiksi haastemiehen tai testamentin toimeenpanijan välityksellä.

Testamentin tiedoksisaannista alkaa kulua kuuden kuukauden moiteaika. Tiedoksianto on tehtävä 10 vuoden kuluessa perittävän kuolemasta tai testamenttiin perustuva oikeus vanhenee.
Tiedoksianto voidaan tehdä esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa. Tässä tapauksessa testamentti yleensä luetaan ääneen, esitetään alkuperäisenä kaikille pesän osakkaille ja asiasta otetaan maininta perukirjaan. Testamentti tulee niiden tietoon, jotka ovat läsnä tai valtakirjoilla edustettuna perunkirjoitustilaisuudessa.

Tiedoksiantoa tehdessä on huomioitava, että tiedoksianto on annettava jokaiselle perilliselle erikseen. Tiedoksiannoksi ei siis riitä se, että testamentin toimittaa yhdelle perilliselle, jos perillisiä on useampia. Tiedoksiannon jälkeen perilliselle on varattava aikaa harkita, hyväksyykö testamentin ja luopuuko oikeudestaan moittia testamenttia.

Testamentin vastaanottaminen voi tapahtua erityisin ilmoituksin mutta myös ryhtymällä jäämistöä koskeviin tosiasiallisiin toimenpiteisiin. Vastaanottamiseksi katsotaan esimerkiksi pesänhoitajalle tehty varsinainen vastaanottoilmoitus mutta myös pesänhoitoon ryhtyminen ja jakoon osallistuminen katsotaan vastaanottamiseksi.
Testamentin tiedoksianto on siis tiukemmin säännelty toimenpide kuin testamentin vastaanottaminen.

Todistettavalla tiedoksiannolla on siis merkitystä siksi, että testamentin moiteaika ei ala kulua perillisen vahingoksi ennen kuin testamentin saaja on antanut hänelle testamentin tiedoksi lain edellyttämällä tavalla.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS