Perunkirjoitus

alk. 700€

Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava jokaisen sellaisen henkilön jälkeen, joka kuolinhetkellä asui vakinaisesti Suomessa. Perunkirjoitus on toimitettava pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Veronkorotusten välttämiseksi perunkirjoitus on syytä hoitaa huolellisesti ja oikea-aikaisesti.

Perunkirjoituksen keskeisin tarkoitus on luetteloida ja arvostaa vainajan varallisuus kuolinpäivän tilanteen mukaisesti. Luettelo kattaa sekä vainajan varat että hänen velkansa, jonka jälkeen saadaan selville pesän säästö. Kuolinpesästä vähennettävien kustannusten piiriin kuuluvat esimerkiksi hautajaiskustannukset ja perunkirjoituksesta aiheutuvat kustannukset. Jos vainajalla on eloon jäänyt puoliso, on perukirjaan lueteltava myös hänen varansa ja velkansa. Myös mahdolliset avioehtosopimukset ja niiden sisältö on mainittava perukirjassa.

Usein perunkirjoituksessa tulee arvioitavaksi myös kiinteää omaisuutta. Kiinteää omaisuutta arvostettaessa kannattaa jo perunkirjoitusvaiheessa huomioida se, miten omaisuutta aiotaan jatkossa käyttää. 

Varallisuustietojen lisäksi perunkirjoituksen keskeinen funktio on selvittää pesän osakkaat, jotka tulee olla lueteltuna perukirjassa. Osakkaita ovat vainajan lakimääräiset perilliset sekä mahdolliset testamentinsaajat. Sukulaisuussuhteiden varmistamiseksi perunkirjoitusta varten tarvitaan aukottomat sukuselvitykset. Osakkaiden luetteloimisen lisäksi perukirjaan on liitettävä vainajan tekemät testamentit ja avioehtosopimukset.

Käytännössä mainitut tiedot perunkirjoitusta varten antaa pesän ilmoittajana toimiva henkilö. Lain mukaan pesän ilmoittajana toimii se henkilö, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muuten tietää pesän tilan parhaiten. Useimmiten tämä henkilö on vainajan puoliso tai lapsi. Pesän ilmoittaja vakuuttaa valaehtoisesti, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ole tahallisesti jättänyt mitään ilmoittamatta.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Perunkirjoituksen uskotut miehet todistavat, että he ovat merkinneet perukirjaan kaiken oikein ja arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Kun teetät perunkirjoituksen Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy:llä, toimivat toimistomme lakimiehet uskottuina miehinä. Avustamme vankalla kokemuksella kaikissa perunkirjoituksen vaiheissa kuolinpesän ja osakkaiden edut huomioiden.

Lue lisää perintöverotuksesta >

Oulu, kirkko, kukkia, perunkirjoituspalvelun mainos
Ositus ja avioero Lesken osuus perinnöstä Avioehto malli Avioehtosopimus

Perunkirjoitusten hinnat

Kuolinpesä < 100.000€

700€

Kuolinpesä 100t€ – 300t€

800€

Kuolinpesä 300t€ – 500t€

1000€

Kuolinpesä 500t€ – 700t€

1400€

Kuolinpesä 700t€ – 900t€

1800€

Kuolinpesä > 900.000€

2300€

Tuntihinta

291,40€