Perinnöttömäksi tekeminen

Rintaperillisen voi tehdä perinnöttömäksi testamentilla. Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä., tai jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Säännös löytyy perintökaaren 15 luvun 4 §:stä.

Perinnöttömäksi voi siis tehdä joko sen vuoksi, että perillinen syyllistyy tahallisiin rikoksiin, tai sen vuoksi, että perillinen viettää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Näistä selvempi tapaus on rikosperustainen perinnöttömäksi tekeminen, ja epäsiveellisen tai kunniattoman elämän viettäminen vaikeammin arvioitavissa.

Perinnöttömäksi tekemisen peruste eli syy tulee aina ilmoittaa testamentissa, mutta varsinaista rikosnimikettä ei tarvitse käyttää. Jos perillinen on syyllistynyt rikokseen, rikoksen on loukattava perittävää tai laissa yksilöityjä lähisukulaisia. Rikoksen ei kuitenkaan tarvitse kohdistua perittävään tai tämän sukulaiseen.

Kunniattoman tai epäsiveellisen elämän pitää olla jatkuvaa, jotta se voi olla peruste tehdä henkilö perinnöttömäksi. Kyse on silloin ennemmin elämäntavasta, kuin yksittäisestä tai yksittäisistä huonoista päätöksistä. Esimerkiksi perillisen jatkuva alkoholin väärinkäyttö, jonka myötä hän laiminlöi lasten hoitamisen, on ollut oikeuskäytännössä peruste tehdä perillinen perinnöttömäksi. Sen sijaan se, että perillinen ei pidä lainkaan yhteyttä perittävään, ei ole oikeuttanut perinnöttömäksi tekemiseen.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS