Edunvalvontavaltakirja

250€

Perusmuotoinen edunvalvontavaltakirja on lyhyt ja helppolukuinen asiakirja, yleensä muutaman sivun mittainen. Tällaisen valtakirjan laatiminen on mahdollista hoitaa yksinkertaisimmillaan noin tunnin tapaamisella toimistollamme.

Jos haluat ottaa edunvalvontavaltakirjassasi huomioon yksilölliset tarpeesi laajemmin ja laajentaa tulevaa turvaasi asettamalla yksilöllisiä määräyksiä, on suositeltavaa keskustella asiasta etukäteen. Laaja edunvalvontavaltakirja toimii osana kattavampaa jäämistösuunnittelua.

Edunvalvontavaltakirjalla voi ennakolta järjestää asioiden hoitamisen tapauksissa, joissa henkilö myöhemmin menettää kyvyn hoitaa omia asioitaan esimerkiksi terveydentilan heikentymisen vuoksi. Myös esimerkiksi onnettomuus voi johtaa edunvalvonnan tarpeeseen. Edunvalvontavaltakirja kattaa myös tällaiset tilanteet. Henkilön kyvyttömyys hoitaa omia asioitaan ei tarvitse olla pysyvää.

Valtuutus tehdään kirjallisesti samalla tavalla kuin testamentti. Valtakirjalla henkilö eli valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Edunvalvontavaltuutus toteutetaan edunvalvontavaltakirjan avulla. On suositeltavaa pyytää apua lakimieheltä valtakirjan laatimisessa, sillä tavallinen valtakirja ei välttämättä riitä asioiden hoitamiseen, mikäli valtuuttajan terveydentila heikkenee.

Valtuutus astuu voimaan vasta, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on menettänyt kyvyn hoitaa omia asioitaan. Yleensä vahvistamisen edellytyksenä on lääkärintodistus valtuuttajasta.

Valtuutus tulee siis tehdä ennen kuin valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, ja se tulee vahvistaa, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan.

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy Oulu

Laaja edunvalvontavaltakirja

400€

Laajan edunvalvontavaltakirjan laatiminen eroaa nimensä mukaisesti perusmuotoisesta edunvalvontavaltakirjasta siinä, että laajalla edunvalvontavaltakirjalla otetaan huomioon asioiden hoito laajemmin ja yksilöllisemmin kuin perusmuotoisella edunvalvontavaltakirjalla. Myös laajan edunvalvontavaltakirjan laatimisessa on kyse edunvalvontavaltuutuksen antamisesta.

Laajaan edunvalvontavaltakirjaan nimetään toissijaisia- ja varavaltuutettuja. Valtakirjalla voidaan valtuuttaa useita valtuutettuja, ja valtakirjassa voidaan määrätä missä järjestyksessä heitä pyydetään edunvalvojiksi. Toissijainen valtuutettu astuu kuvioon, jos ensisijainen valtuutettu pysyvästi estyy hoitamasta tehtäväänsä, luopuu tehtävästä tai ei ota sitä vastaan.

Varavaltuutettu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa päävaltuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Tilapäinen estyminen voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai esteellisyydestä. Kun este poistuu, ensisijainen valtuutettu palaa hoitamaan edunvalvojan tehtäviä. Varavaltuutettuna  kannattaa olla ainakin yksi ns. esteetön henkilö, eli henkilö joka ei ole lähisukulaisesta, sillä valtuutetun tilapäinen estyminen tapahtuu tyypillisimmin juuri esteellisyystilanteissa. Esimerkiksi naapuri, ystävä tai lakimiehesi voi toimia esteettömänä varavaltuutettuna.

Laajassa edunvalvontavaltakirjassa otetaan huomioon mm. valtuutetun mahdollisuus myydä tai luovuttaa kiinteää omaisuutta. Jos edunvalvontavaltakirjassa ei mainita valtuutetun oikeutta myydä kiinteistöä, saattaa käydä niin, että valtuuttajan kiinteää omaisuutta ei voi myydä sen jälkeen, kun valtuuttajasta on tullut kykenemätön hoitamaan omia asioitaan.

Valtuutettu ei myöskään saa antaa lahjoja valtuuttajan puolesta, ellei siitä ole määräystä edunvalvontavaltakirjassa. Tämä koskee kaikenlaisia lahjoja. Laajassa valtakirjassa esittelemme useita tapoja lahjoitusten yksilöintiin.

Laajan edunvalvontavaltakirjan laatiminen on tehokas tapa turvata omien asioiden hoitaminen sen varalta, ettei enää itse niitä kykene hoitamaan. Edunvalvontavaltuutuksella saat itse päättää, kenelle uskot asioittesi hoidon tilanteen niin vaatiessa. Laajan edunvalvontavaltakirjan sisältö on yksilöllinen, ja suunniteltu juuri sinun tarpeitasi varten ja sinun olosuhteesi huomioiden. Laaja edunvalvontavaltakirja toimii osana perintösuunnitelun kokonaisuutta. 

Oulu lakipalvelu kirkko kukkia kesä

Testamentti ja edunvalvontavaltakirjat puolisoille

890€

Tämä tuotteistamme suosituin paketti sisältää sekä laajat testamentit että edunvalvontavaltakirjat puolisoille. Kun paperit tulevaisuuden varalle laitetaan kuntoon kerralla, saadaan synergiaetua kaikilla osa-alueilla:

Kun testamentti ja edunvalvontavaltakirjat laaditaan puolisoille yhtä aikaa, voidaan molemmissa ottaa huomioon toisen sisältö. Etenkin edunvalvontakirjan valtuutuksissa kannattaa huomioida testamentin sisältö. Kun testamentin määräyksistä tehdään joustavia ja edunvalvontavaltakirjassa yksilöidään valtuus hyödyntää testamentin sallimia mahdollisuuksia, on valtuutetulla hyvät valmiudet ottaa huomioon valtuuttajan olosuhteet myös perintöä vastaanotettaessa. Tällöin on huomattavasti helpompaa huomioida esimerkiksi ajankohtaiset verotussäännöt, taloudellinen tilanne ja perillisten asema.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, eikä lainsäädännön muutoksiakaan voi etukäteen arvata. Tämän vuoksi keskinäisen testamentin ja edunvalvontavaltakirjojen laatiminen yhtä aikaa kattavan perintösuunnittelun kanssa on järkevintä, ja takaa parhaat mahdollisuudet varautua myös tulevaisuudessa muuttuviin tilanteisiin. Liian jäykät tai yksinkertaiset testamenttimääräykset ja edunvalvontavaltakirjat voivat olosuhteiden muuttuessa käydä epätarkoituksenmukaisiksi.

oulu rotuaari lakipalvelut lähellä