Avioehtosopimus

350€

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat yhdessä sopia siitä, mikä on heidän avio-oikeutensa laajuus. Avioehtosopimus on sopimus, jonka avulla voidaan sulkea  avio-oikeuden alaisuudesta pois joko koko omaisuus tai vain tietty osa siitä. Myös tulevaisuudessa saatavan omaisuuden, testamentilla tai perintönä saatavan omaisuuden ja lahjoitukset voi sulkea pois avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

Laadittu avioehtosopimus on yleensä voimassa avioliiton päättyessä joko kuolemaan tai eroon. On kuitenkin mahdollista määrätä, että avioehtosopimus on voimassa vain avioliiton päättyessä eroon, mikä on tavallista avioehtosopimuksissa.

Avioehtosopimuksen avulla voidaan helposti varmistaa esimerkiksi suvun perintönä siirtyvän omaisuuden säilyminen suvussa tai toisen puolison omistaman yrityksen omistusrakenteen yhtenäisyys. Avioehtosopimus voi myös olla hyödyllinen ero-tilanteissa, sillä se voi olla usein yksinkertaisempi ratkaisu kuin osituksen ja ositussopimuksen tekeminen.

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta sitä ei voi enää tehdä avioliiton päättymisen tai avioeron vireillepanon jälkeen. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa sen olevan rekisteröity. Erotilanteessa on siis odotettava Digi- ja väestötietoviraston ilmoitusta rekisteröinnistä ennen avioerohakemuksen vireillepanoa.

Lue lisää aiheesta >

Avioehto malli, Avioehtosopimus, lakimies