Peruskurssi

790€

Valmennuskurssi sisältää 5–6 tapaamiskertaa. Ensimmäinen tapaaminen pidetään n. 2 viikkoa ennen pääsykoekirjojen julkaisua. Lukuaikana pidetään yksi tapaaminen viikossa. Kurssi järjestetään etätapaamisina.

Kurssilla järjestetään kaksi harjoituskoetta, joista kurssilaiset saavat henkilökohtaisen palautteen. Harjoituskokeissa mitataan valintakoemateriaalin ja vastaustekniikan hallintaa. Harjoituskokeissa on myös aineistotehtäviä, joiden avulla harjoitellaan pääsykokeen mahdollisia aineistotehtäviä varten. Harjoituskokeista toinen ajoittuu kurssin puolenvälin tienoille ja toinen aivan kurssin loppuun.

Kurssilaisilla on käytettävissään monivalintakysymyspankki. Kysymykset on laadittu vastaamaan valintakokeen monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymysten avulla voit harjoitella valintakokeen monivalintakysymyksiin vastaamista sekä kerrata ja testata sitä, kuinka hyvin olet jo ottanut valintakoekirjallisuuden haltuun.

Jokaisen tapaamiskerran jälkeen kurssilaiset saavat käytettäväkseen tapaamiskerralla käytetyn opetusmateriaalin. Opetusmateriaali koostuu valintakoekirjallisuuden keskeisistä ja haastavista aihealueista.

Kurssilla harjoitellaan vastaustekniikkaa ja aineistotehtäviin vastaamista. Näiden harjoittelu aloitetaan jo ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua ja harjoittelua jatketaan läpi kurssin.

Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

 • mitä sisäänpääsy oikeustieteelliseen vaatii?
 • oikeudellisen ajattelun perusteet
 • tehokkaat opiskelutekniikat, oman opiskelutyylin löytäminen
 • lukusuunnitelma ja tehokas ajankäyttö
 • tekoälyn käyttö
 • valintakoemateriaalin opetus
 • edellisen vuoden pääsykokeesta saatavat tärpit
 • vastaustekniikka
 • aineistotehtävien harjoittelu
 • koetaktiikka
 • kurssilaisten kysymykset ja opiskelussa eteen tulleet ongelmatilanteet ja haasteet
Oikeustieteen valmennuskurssi perus