Valtakirja

Mikä on valtakirja?
Valtakirja tarkoittaa asiakirjaa, jolla henkilö on valtuuttanut toisen henkilön tekemään sopimuksia ja oikeustoimia puolestaan. Valtuutus voi koskea yleisesti kaikkia oikeustoimia, tai se voi koskea vain tiettyä yksittäistä oikeustointa. Valtuutuksella ei ole pääsääntöisesti määrämuotoa, vaan sen voi tehdä esimerkiksi suullisesti. Valtuutus kannattaa kuitenkin aina tehdä valtakirjalla.

Joissain laeissa tietyille valtuutuksille on asetettu muotoa koskevia määräyksiä, jolloin niitä on noudatettava, jotta valtuutus olisi pätevä. Esimerkiksi maakaaren mukaan valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti, myyjän on allekirjoitettava valtakirja, ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Milloin valtakirja pitää todistaa?
Valtakirjaa ei tarvitse erikseen todistaa. Todistajien allekirjoitukset voivat kuitenkin helpottaa valtakirjan käyttämistä, sillä esimerkiksi pankit haluavat varmistua valtuutuksen pätevyydestä.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS