Työsuhteen päättyminen ja odotusajan palkka

Kun työsuhde päättyy, päättyy myös palkanmaksukautesi. Työnantajan on siis maksettava viimeinen palkka sinä päivänä, kun työsuhde päättyy. Jos työnantajan palkanmaksu myöhästyy tästä, on työntekijällä oikeus korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi myös tavanomaiseen palkkaan odotuspäiviltä. Tämä odotusajan palkka maksetaan kuitenkin korkeintaan kuudelta päivältä.

Jos työsuhdesaatava on selvä eli perustuu tavanomaiseen palkanmaksuun tai jo tehtyyn palkkalaskelmaan, on oikeus odotusajan palkkaan automaattinen palkanmaksun myöhästyessä. Jos kyse on epäselvästä työsuhteeseen liittyvästä saatavasta, tai saatava on riitainen, on työntekijän huomautettava työnantajaa saatavan myöhästymisestä. Jos työnantaja ei ole maksanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksessa, alkaa työntekijän oikeus odotusajan palkkaa tästä päivästä.

Milloin kannattaa olla yhteydessä lakimieheen?
Lakimies auttaa sinua laatimaan vaatimukset työnantajaa kohtaan sekä hoitaa kommunikaation työnantajan suuntaan riitatilanteessa. Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä oikeudellisen avun tarpeen kartoittamiseksi ainakin silloin, kun:
– Työsuhteesi on purettu
– Epäilet, että työsuhteesi on irtisanottu epäasiallisella perusteella
– Työnantaja ei noudata työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomisaikoja
– Työnantaja kieltäytyy maksamasta palkkaa irtisanomisajalta

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS