Työntekijän aiheuttama vahinko

Työsuhteessa noudatetaan niin sanottua isännänvastuuta, eli työntekijän aiheuttama vahinko tulee lähtökohtaisesti työnantajan maksettavaksi. Työnantaja on korvausvastuussa vahingosta, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Työntekijän aiheuttama vahinko voi kuulua myös työntekijän itsensä vastuulle. Korvausvastuun määrä riippuu työntekijän toiminnasta ja huolellisuudesta: jos vahinko on aiheutettu tahallaan, on työntekijän korvattava koko vahinko, ja jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei korvausvelvollisuutta ole lainkaan. Muutoin korvausvelvollisuuden laajuus on se määrä, joka arvioidaan kohtuulliseksi, kun otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.

Työnantajan isännänvastuuta koskeva säännös on vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:ssä. Mikäli tarvitset apua vahingonkorvausvastuusi selvittämiseen, olethan yhteydessä lakimiehiimme.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS