Rikosasiassa vastaajana

136€ – 291€/h 

Rikosasian vastaajan eli rikoksesta epäillyn osalta rikosprosessin ensimmäinen merkittävä vaihe on usein esitutkintaan kuuluva poliisikuulustelu poliisilaitoksella. Suosittelemme lakimiehen hankkimista jo kuulusteluvaiheessa. Lakimiehemme valvovat, että oikeutesi toteutuvat kuulusteluissa ja että asiat tulee kirjatuksi kuulustelupöytäkirjaan oikein. Syyttäjän syyttämispäätökseen vaikuttaa merkittävästi se, mitä kuulustelupöytäkirjaan on kirjattu ja millaisen kuvan tapahtumista syyttäjä saa kuulustelupöytäkirjan ja muun aineiston perusteella. Syyte on useimmiten nostettava, mikäli esitutkinnassa ilmenneen perusteella on todennäköisiä syitä epäillä vastaajan syyllistyneen rikokseen.

Esitutkinnan ja syyttäjän päätöksen jälkeen asia voi edetä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rikosasiassa syyttäjä esittää rangaistusvaatimuksen sekä mahdollisesti rikokseen perustuvia yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten vahingonkorvausta kivusta ja särystä. Asianomistajalla eli rikoksen uhrilla voi olla myös oma oikeudenkäyntiavustaja, joka esittää asianomistajan vaatimukset asiassa. Lakimiehemme laativat oikeudellisesti perustellut vastaukset esitettyihin vaatimuksiin ja huolehtivat oikeuksiesi toteutumisesta myös käräjäoikeuden istunnossa. Tarvittaessa hoidamme myös asiaan liittyvät jälkitoimet.

Otamme palvelussamme huomioon tilanteesi kokonaisuudessaan ja varmistamme että oikeuskäsittely on oikeudenmukainen.

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy Oulu