Rikoksen uhri

136€ – 291€/h 

Lakimiehemme tarjoavat asianajopalvelut rikosprosessin eri vaiheissa. Otamme palvelussamme huomioon tilanteesi kokonaisuudessaan ja pyrimme siihen, että rikosasian oikeudenkäynti sinulle on mahdollisimman sujuva ja stressitön.

Mitä tehdä kun on joutunut rikoksen uhriksi?

Suosittelemme rikoksen uhriksi joutuneelle oikeudellisen avun hankkimista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rikosprosessi voi olla stressaava ja osin monimutkainen prosessi. Ota yhteyttä, lakimiehemme ovat tukenasi rikosprosessin eri vaiheissa ja pitävät huolen, että oikeutesi toteutuvat täysimääräisesti. Selvitämme puolestasi mahdollisuutesi kattaa asianajokulusi oikeusapuna tai vakuutuskorvauksena oikeusturvavakuutuksestasi.

Esitutkinta ja syyteharkinta

Kun olet joutunut rikoksen uhriksi, tee asiasta rikosilmoitus poliisille joko verkossa tai poliisiasemalla. Ilmoituksen jälkeen Poliisi arvioi, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aihetta aloittaa esitutkinta. Esitutkinnassa poliisi hankkii tapahtuneesta lisätietoa eri tavoilla, kuten kuulusteluin. Lakimies voi olla tukenasi jo kuulusteluvaiheessa. Esitutkinta-aineiston perusteella syyttäjä tekee päätöksen syytteen nostamisesta. Syyttäjän päätöksen perusteella rikosasia voi edetä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

Avustaminen oikeudenkäynnissä

Syyttäjä ei välttämättä aja puolestasi asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten korvausvaatimuksia kivusta, särystä, tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta tai kärsimyksestä. Ottaessasi ajoissa yhteyden lakimiehiimme, asiassa voidaan esittää oikeudellisesti perustellut korvausvaatimukset täysimääräisinä.

Ennen varsinaista oikeudenkäyntiä ohjeistamme ja käymme läpi yhdessä oikeudenkäynnin eri vaiheet, jotta voit saapua paikalle luottavaisin mielin. Lakimiehemme ovat mukana koko oikeudenkäynnin ajan ja ajavat ammattitaitoisesti asiaa puolestasi. Palveluumme kuuluvat myös tarvittavat jälkitoimet oikeudenkäynnin jälkeen. Esitämme puolestasi vastapuolelle vaatimukset tuomittujen korvausten maksamisesta. Tarvittaessa korvauksia voidaan hakea Ulosottolaitoksen tai Valtiokonttorin kautta.

poliisi oulu lakimies rikosasiaan