Riita-asiat

136€ – 291€/h

Riita-asiassa lakimies kannattaa ottaa avuksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ota yhteyttä, alkuneuvottelu on maksuton.

Riita-asiat alkavat useimmiten toisen osapuolen esittämillä vaatimuksilla. Usein riidat saadaan ratkaistua neuvottelemalla. Riidan osapuolilla on yleensä asianajaja tai lakimies apunaan. Lakimiehen ja asianajajan apu auttavat löytämään oikeuksiesi mukaisen sopimuksen. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan tuomioistuimen, välimiesoikeuden tai vapaaehtoisen sovintomenettelyn käsittelyssä.

Jos sovittelu ei tuota tulosta, laitamme asiasi vireille kirjallisella haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus tutkii haastehakemuksen ja pyytää vastaajaa vastaaman esitettyihin vaatimukseen. Jos vastaaja vastustaa kannetta, käsittely jatkuu kirjallisessa tai suullisessa valmistelussa, jonka jälkeen asiassa järjestetään pääkäsittely istuntosalissa. Pääkäsittelyssä osapuolet esittelevät asian, vaatimuksensa ja vastauksensa perusteluineen sekä esittävät todistusaineistoa väitteittensä tueksi.

Oulu