Kuluttajansuoja

136€ – 291€/h 

Kuluttajansuoja koskee kulutushyödykkeiden eli tavaroiden, palveluiden sekä muiden hyödykkeiden ja etuuksien tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Kyse on siis tilanteesta, jossa kuluttaja eli luonnollinen henkilö ostaa esimerkiksi auton autoliikkeestä yksityistä käyttöään varten.

Kuluttajansuojalaki kattaa säännökset mm. markkinoinnista, sopimusehtojen kohtuullisuudesta, irtaimen tavaran kauppaan liittyvistä virhe- ja vastuu- ja vahingonkorvaussäännöksistä sekä erityisiä, esimerkiksi kuluttajakauppaan liittyviä rahoituskuvioita tai rakennusurakkaa koskevia, säännöksiä.

Lakimiehemme ovat erikoistuneet kuluttajansuojaoikeuteen ja osaavat auttaa sinua kuluttajakauppaan liittyvissä kysymyksissä, olit sitten kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja. Laadimme puolestasi vastapuolelle oikeudellisesti perustellut vaatimukset. Kuluttajariidoissa on usein syytä pyrkiä ensisijaisesti sovintoon. Tarkoituksenamme on saavuttaa asiakkaamme kannalta paras mahdollinen lopputulos. Mikäli sovintoon ei päästä, avustamme ammattitaitoisesti myös oikeusprosessin eri vaiheissa

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy Oulu