Kuluttajan oikeudet koti- ja etämyynnissä 

Mitä tarkoittaa koti- ja etämyynti?

Kuluttajan oikeuden koti- ja etämyynnissä on turvattu kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa. Kotimyynnillä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuluttaja tekee elinkeinonharjoittajan kanssa kulutushyödykettä koskevan sopimuksen tai antaa kulutushyödykettä koskevan tarjouksen elinkeinonharjoittajalle muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan luokse tämän pyynnöstä, kyse on kotimyynnistä. Lisäksi kotimyyntiä ovat tilanteet, joissa sopimus tehdään joko elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila.

Etämyynnillä puolestaan tarkoitetaan tilanteita, joissa kulutushyödykettä koskeva sopimus solmitaan yhtä tai useampaa etäviestintä käyttäen ilman, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti läsnä. Eli sopimus voidaan solmia etämyyntitilanteissa käyttäen puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä (KSL 6:7.2).

Mitä oikeuksia kuluttajalla on koti- tai etämyynnissä?

Kun myynti on tapahtunut koti- tai etämyyntinä, kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä  koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt antaa tiedon peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelystä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua edellä mainittujen määräaikojen päättymisestä taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot (KSL 6:14). Jos kuluttaja ilmoittaa peruuttavansa sopimuksen, hänen on palautettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä (KSL 6:17). 

Lue lisää kuluttajan oikeuksista täältä.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS