Ennakointi on säästämistä

Lakimieheen otetaan yleensä yhteyttä, kun jokin ongelmatilanne tulee vastaan tai kun riita uhkaa syntyä. Joskus yhteydenotto tehdään vasta riidan syntymisen jälkeen, kun vastapuolen kanssa ei enää jaksa omin avuin vaihtaa vaatimuksia. Juristin käyttäminen tällaisten riita-asioiden ratkaisemiseen on monesti välttämätöntä, ja vielä useammin kallista. Varsinkin käräjäoikeuteen asti meneviin riitoihin sisältyy merkittävä kuluriski, eikä sovinnon tekeminenkään yleensä poista juristin laskua.

Työssämme olemme havainneet, että monet kalliista riidoista olisivat olleet vältettävissä ennakoivilla toimenpiteillä eli yleensä selkeillä sopimuksilla, oikeudenalaan katsomatta. Oli kyse sitten perheasioista, yrityksen asioista tai vaikkapa vain käytetyn auton myymisestä, on kaikissa näissä tilanteita, joissa asioista ja järjestelyistä pitää sopia toisen henkilön kanssa. Sopimukset laaditaan usein itse ilman juridista apua. Joskus käy myös niin, että sopimukset jäävät kokonaan laatimatta ja toiminta perustuu vain suulliseen yhteisymmärrykseen.

Vaikka jokaisen sopimuksen laatimiseen ei ole aina tarkoituksenmukaista käyttää juristia, olisi taloudellisesti merkittävät sopimukset tai itselle uudentyyppiset sopimukset hyvä vähintään tarkastuttaa lakimiehellä. Sopimuksiin jää helposti epätarkkuuksia tai ehtoja, jotka saavat eri sisällön kuin sopimuksen tekijät olisivat halunneet. Asioiden riitautuessa myös yhteisymmärrys ehtojen sisällöstä yleensä loppuu, varsinkin, jos toinen osapuoli voisi hyötyä tietynlaisesta tulkinnasta enemmän kuin toinen.

Kun sopimus on laadittu huolella ja osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittu etukäteen mahdollisten riitatilanteiden varalta, ei asioiden mutkistuessa tarvitse enää turvautua juristiin. Kulujen lisäksi tämä säästää hermoja, sillä riita-asiat – erityisesti käräjäoikeuteen asti menevät – ovat erittäin stressaavia molemmille osapuolille. Selkeiden sopimusten tuoman mielenrauhan arvoa on vaikea edes alkaa rahassa määrittelemään.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS