Asuntokauppa

291,40€/h

Asunto- ja kiinteistökaupoissa ilmenneet virheet ja riitaiset asiat saattavat tuottaa huomattavaa päänvaivaa. Anna asiasi ammattilaisen käsiin, huolehdimme oikeuksistasi oikeudenkäynnissä ja sovittelussa. Ota yhteyttä, alkuneuvottelumme on maksuton!

Asuntokauppa on aina merkittävä oikeustoimi sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Kyse on osin monimutkaisestakin oikeustoimesta, johon liittyy useita potentiaalisia riitatilanteita. Asuntokauppariidat ja kiinteistönkauppariidat voivat syntyä erilaisista seikoista ja tekijöistä, kuten virheellisistä ilmoituksista, piilevistä vioista, kaupan ehtoihin liittyvistä erimielisyyksistä ja vastuukysymyksistä. Tällaisissa tilanteissa pätevän lakitoimiston apu voi olla korvaamaton. Selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada korvausta kuluihisi vakuutusyhtiöltäsi tai oikeusapuna valtion varoista. Lakimiehemme ottavat huomioon asian oikeudellisen viitekehyksen ja esittävät puolestasi asianmukaiset vaatimukset vastapuolelle.

Kannattaako asuntokauppariita yrittää sopia vai saattaa riita tuomioistuimen ratkaistavaksi?

Asuntokauppariidat ovat useimmiten hyvin laajoja riitakokonaisuuksia, joihin liittyy paljon rakennusteknisiä seikkoja. Tuomioistuimen istuntoon etenevä riitaprosessi on useimmiten kallis ja pitkäkestoinen prosessi, johon liittyy kasvava kuluriski. Vaikka asiassa saataisiin käräjäoikeuden ratkaisu, voi toinen osapuolista olla tyytymätön ja hakea muutosta hovioikeudesta. Pitkittyvä prosessi aiheuttaa luonnollisesti myös stressiä asioiden pyöriessä mielessä.

Riitatilanteen ilmaantuessa kannattaa lakimies ottaa avuksi jo hyvissä ajoin. Osapuolten käyttäessä lakimiestä, useimmiten asia saadaan sovittua jo ennen kanteen nostamista ja oikeuden istuntoa. Sovintoneuvottelut ovat tärkeä osa ratkaisuun pääsemistä. Apuna voidaan käyttää myös tuomioistuinsovittelua, mikäli molemmat osapuolet siihen suostuvat. Sovittelu on asiaan erikoistuneen käräjätuomarin vetämä, varsinaista istuntoa vapaamuotoisempi, tilaisuus, jossa tarkoituksena on löytää sopu käsillä olevaan riitaan.

Mikäli riita kuitenkin etenee tuomioistuimen käsittelyyn saakka, autamme keräämään asiassa tarpeellisen todistusaineiston. Käytämme tarvittaessa apuna kokeneita alan asiantuntijoita. Tarvittaessa olemme apuna myös asuntokauppariidan jälkeisissä toimenpiteissä.

Varaa aika maksuttomaan alkuneuvotteluun, ota yhteyttä >

Oulu rotuaari asunnot lakitoimisto