Kuluttajan oikeudet autokaupassa, kun autossa on virhe

Autokaupassa virheisiin liittyvät keskeiset säännökset löytyvät kuluttajansuojalain (KSL) 5 luvusta. KSL 5:12:n mukaan myyjän ostajalle toimittaman tavaran tulee olla sopimuksen mukainen. Muun muassa tavaran kuvauksen, laadun, toimivuuden ja muiden ominaisuuksien tulee vastata sovittua. Lisäksi tavaran laadun, kestävyyden ja muiden ominaisuuksien on vastattava ominaisuuksia, joita saman tyyppisillä tavaroilla yleensä on ja joita ostaja voi kohtuudella odottaa, kun otetaan huomioon tavaran luonne sekä tiedot, jotka myyjä on esittänyt tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Esimerkiksi käytetyn auton kaupassa ostajan odotuksia arvioidaan sen perusteella, että vastaako auton kunto sitä, mitä sen iän ja ajettujen kilometrien perusteella on aiheellista olettaa. Mikäli tavara poikkeaa siitä, mitä edellä kuvatussa 12 §:ssä säädetään, siinä on virhe (KSL 5:13). Virheen oletetaan olleen olemassa tavaran luovutushetkellä, jos se ilmenee yhden vuoden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen (KSL 5:15). 

Kuinka toimia kun autossa on virhe?

Kun kuluttaja havaitsee virheen ostamassaan tavarassa, tulee virheestä reklamoida myyjälle kohtuullisessa ajassa. Kuluttajalla on virheen vuoksi oikeus kohdistaa myyjään useita erilaisia vaatimuksia. Tällaisia vaatimuksia ovat virheen oikaisu (virheen korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen), hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Virheen oikaisu on ensisijainen seuraamus edellä mainituista vaatimuksista. Auton myyjällä on siten oikeus todeta virhe ja korjata vika, mikäli se on mahdollista kohtuullisessa ajassa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. 

Jos virheen oikaisu ei tule kysymykseen tai jollei sitä suoriteta pikaisesti ja kustannuksia aiheuttamatta, ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnanalennuksella on mahdollista hyvittää virhe, joka ei ole niin vakava, että ostajalla on oikeus ja halu purkaa kauppa. Kaupan purku tulee vastaavasti kyseeseen silloin, jos auton virhettä ei saada korjattua tai esimerkiksi sama vika uusiutuu monta kertaa ja virheellä on vähäistä suurempi merkitys auton käytölle, eikä oikaiseminen tule kyseeseen. Virhe on lähtökohtaisesti vähäistä suurempi esimerkiksi silloin, kun autoa ei virheen vuoksi pysty käyttämään. Kun kauppa puretaan, auto tulee palauttaa myyjäliikkeeseen ja kuluttajalle palautetaan kauppahinta tuottokorkoineen vähennettynä käyttöhyödyllä, joka lasketaan ajettujen kilometrien perusteella.

Merkittävän tavaran virheen seurauksena myyjälle voi syntyä velvollisuus suorittaa ostajalle vahingonkorvausta, mikäli auton virheestä on tosiasiallisesti syntynyt ostajalle vahinkoa. Vahingonkorvausta on mahdollista saada esimerkiksi tarpeellisista virheen selvittelykuluista. Riitatilanteessa suosittelemme aina kääntymään osaavan lakimiehen puoleen, jotta virheestä reklamointi ja erinäiset vaatimukset tulee ilmoitettua lain vaatimalla tavalla.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS